Úton a zöld jövőbe: 7 javaslat a közlekedés fenntarthatóbbá tételére
02.20.2023
Szerző: Koczóh Levente András

A közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése kihívások elé állítja mind a hazai, mind az uniós döntéshozókat, ezért a Green Policy Center egy 7 javaslatból álló csomagot fogalmazott meg a közlekedés fenntarthatóbbá tételére.


A közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése kihívások elé állítja mind a hazai, mind az uniós döntéshozókat, hiszen ez az ágazat masszívan növekvő trendet mutat nem csak nálunk, hanem Európa szerte. Magyarországon az ágazat káros emissziója 1990 és 2020 között 61%-kal nőtt és 2020-ban Magyarország teljes bruttó ÜHG kibocsátásának már 20%-át tette ki. Bár a 2020. év a COVID lezárások, valamint a bioüzemanyag-bekeverés arányának növelése miatt kedvezőbb volt a 2019-esnél, előbbi hatás elmúltával félő, hogy visszatér a korábbi emelkedő tendencia.

Ahogy Green Policy Center által készített Magyarország Első Klímasemlegességi Előrehaladási Jelentése a 2010-2020. közötti időszakot vizsgálva bemutatja, hogy a közlekedési ÜHG kibocsátások emelkedésének elsődleges oka a járműpark bővülése. Míg a buszok száma viszonylag stabil maradt, addig a személyautóké 31%-kal, a motorkerékpároké 37%-kal, a teherautóké 30%-kal, míg a vontatóké 69%-kal emelkedett 2010 és 2020 vége között. Emellett a személygépjármű-flotta esetén különösen igaz, hogy a bővülés nem új és alacsony kibocsátású autók beszerzésével, hanem elavult, használt járművek importjával történt.

Az áruszállítás tekintetében az összes szállítmányozott mennyiség nőtt, főként 2017-ig, ami szintén a közlekedési kibocsátások emelkedését eredményezte.

A növekvő trend megfordítása érdekében a Green Policy Center az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

1. Bővíteni kell a távmunka, az otthonról történő ügyintézés lehetőségét és átgondoltabb településfejlesztésre van szükség

A hazai jogszabályi környezet átalakításával ösztönözni kell a távmunkát és az államigazgatás erre alkalmas pontjain is be kell azt vezetni. A közigazgatás, a közszolgáltatók és bankok tegyék szinte teljesen digitálissá az ügyintézést! A központi és a helyi szabályozás vegye figyelembe a településtervezési szempontok között az utazási igények minimalizálását, a szolgáltatások fizikai elérhetőségének javítását!

2.     Ösztönözni kell a közösségi közlekedésre, biciklizésre való áttérést

Fel kell gyorsítani a közösségi közlekedési és kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, különösen a kötöttpályás közlekedés és a buszsávok területén. A személyautózás és a közösségi közlekedés (jegy)árai közötti költségelőnyt pedig el kell tolni az utóbbi javára. A közösségi közlekedési szolgáltatók biztosítsanak elektronikus és átjárható jegyrendszert, vonzóbb menetrendet. Új gyorsforgalmi út építése csak olyan esetekben valósuljon meg, ahol ez valóban indokolt. Új lakóparkok kialakítása pedig csak a közösségi közlekedési kapcsolat biztosítása esetén kaphasson építési engedélyt.

3. Ösztönözni kell a személygépjárművek magasabb kihasználtságát

A helyi és országos közlekedési szabályok módosításával ösztönző környezetet kell teremteni a több személyt szállító autózás, illetve a telekocsi és jármű-megosztó szolgáltatásoknak a megmaradó személygépjármű-forgalmon belüli minél nagyobb elterjedése számára. Javasoljuk emellett, hogy alakítsanak ki több csökkentett forgalmú zónát!

4. Zöldebb személyautókra, közösségi közlekedési járművekre van szükség

Fokozni kell az alternatív hajtásláncú járművek töltő-infrastruktúrájának fejlesztését és szemléletformálási tevékenységet kell folytatni a közösségi és aktív közlekedés előnyeiről. Az elektromos személygépjárművek, motorok, rollerek beszerzéséhez ugyanakkor ne adjanak beruházási támogatást, és a zöld rendszám mai rendszerét is javasoljuk megszüntetni, hiszen ez a két ösztönzési forma a hazai gyakorlatban nem bizonyult hatékonynak.  Ugyanakkor támogatni kell a közösségi közlekedés szolgáltatóit, hogy legkésőbb 2040-ig minden járművüket zéró kibocsátásúra cseréljék.  

5. Csökkenteni kell a szállítási keresletet és a szállítási távolságokat

Mind szemléletformálással, mind a szállítmányozás díjstruktúrájának átalakításával ösztönözni kell a fogyasztás helyi termékekre való átterelését, egyúttal segítve a magyar gazdaság fejlődését.

6. Csökkenteni kell a közúti szállítás részarányát

A közlekedési díjstruktúra átgondolásával versenyelőnybe kell hozni a vasúti és vízi szállítást a közútival szemben, egyúttal fel kell gyorsítani a vasúti áruszállítás versenyképességét segítő beruházásokat (pl. V0 vasúti elkerülő tervezett megépítése). Újra el kell terjeszteni az országon áthaladó kamionok vasúton történő átszállítását (RoLa típusú szállítás).

7. Az áruszállításban is el kell terjeszteni az alacsony emissziós járműveket!

A hazai szabályozás szigorításával is törekedni kell arra, hogy a rövid távú közúti teherszállításban mielőbb kikényszerítsék a járművek alternatív hajtásláncúra cserélését. Amíg a jármű- és hitelpiaci körülmények indokolják, támogatást kell biztosítani kamattámogatott hitelek formájában a szállítmányozási területen aktív KKV-k zöld járműbeszerzései számára. Emellett fejleszteni kell a szükséges töltő- és összekapcsolt informatikai infrastruktúrát is. 

A javaslatcsomag teljes szövege alább olvasható:

GPC_02_kozlekedes-javaslatok-rev02022023


Kapcsolódó bejegyzések

 

7 javaslat a természettel való fenntartható együttműködésre

7 javaslat a természettel való fenntartható együttműködésre

A mezőgazdaság azon kevés ágazat egyike, aminek üvegházhatásúgáz-kibocsátását elsősorban nem technológiai fejlesztések, hanem az elfogyasztott vagy kidobásra kerülő élelmiszer mennyisége és minősége fogja meghatározni a jövőben. Ezért fontos, hogy ezekre is figyelmet fordítsunk Magyarország klímasemlegességi céljának elérése érdekében.