A Pathways Explorer modell 2022. szeptember első felében megjelent továbbfejlesztései
09.22.2022
Szerző: Koczóh Levente András

A Green Policy Center gondozásában és a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szakmai támogatásával működő, ingyenesen használható Pathways Explorer klímapolitikai modell szeptemberben több újdonsággal bővült. Ezekről alább számolunk be részletesen.


korábbi cikkünkben bemutatott állapothoz képest a modellt fejlesztő Climact az elmúlt hetekben a következő újdonságokat építette be a modellbe:

  • a mezőgazdaság és az erdészet (AFOLU) tekintetében módosították a modell mögött húzódó képleteket, így az eredmények jellemzően nagyobb nyelést adnak ugyanazon beállításokkal, mint korábban. Ez érintette a mezőgazdasági területek (croplands) besorolását, illetve a szektorhoz kapcsolódó import-export paraméterek erősségét.
  •  az erdészet terén egy új funkció is kifejlesztésre került. A Food, agriculture, forestry and land use paraméter (lever) csoporton belül, a Land use kategóriában, a Forestry alatt látható Forest degradation lever segítségével immár figyelembe lehet venni az előrejelzésben a változó magyarországi éghajlat erdőkre gyakorolt kedvezőtlen hatását. Ha a levert 1-re állítjuk, akkor azzal kikapcsoljuk ezt a funkciót. 2 vagy afölötti beállítások esetén a modell csökkenti a meglévő erdőállomány nyelését. Az új telepítésű erdők esetén továbbra is a teljes nyelést számolja, mert feltételezi, hogy a megváltozott éghajlathoz illeszkedő fafajokat telepítenek.
  • A modell másképp, a teljes kép alapján számolja az ipar és az energiatermelés esetén releváns széndioxid leválasztása és tárolása vagy felhasználása (CCUS) technológiák nyelését. Így például a biomassza-égetés + CCUS kombináció miatt immár lehetséges ezen szektorokban nettó nyelést is elérni 2050-re. Figyelembe veszi azt a nyelést is, amely azáltal keletkezik, hogy bio-üzemanyagokat égetés helyett anyagában hasznosítanak, azaz a biomasszában megkötött karbontartalom egy termék részévé válik. A modell esetenként automatikusan feltételezi a direct air capture technológia meglétét is, ha a felhasználó által beállított szintet máshogy nem tudja megvalósítani. A CCUS-szel kapcsolatos eredmények grafikonjai a Total fülön, a legördülő menüből választható „c. Carbon Capture, Storage and Utilization” tevékenységnél láthatóak.

Az energiatárolási technológiák közül a modell továbbra is csak a hidrogént ismeri, de azt is csak tüzelőanyagként veszi számításba.

A modellben a felhasználó által készített forgatókönyvek URL cím (link) kimásolása által történő mentése a tapasztalat szerint sajnos csak rövidtávon működik. Mihelyst a Climact valamilyen olyan továbbfejlesztést élesít, ami megváltoztatja a levereket, a korábbról származó linkek működésképtelenné válnak és csak a Climact tudja visszafejteni őket. Érdemes tehát feljegyezni vagy képernyőfotón rögzíteni magunknak a kapott eredményeket.

A modellel kapcsolatos további fejleményekről, frissítésekről folyamatosan tájékoztatást fogunk adni a Green Policy Center oldalán, valamint a jövőben szakpolitikai javaslatokkal is jelentkezünk a modell eredményei alapján.


Kapcsolódó bejegyzések

 

Késik Paks-II, így több energiahatékonysági fejlesztésre és megújulóra van szükség

Késik Paks-II, így több energiahatékonysági fejlesztésre és megújulóra van szükség

Reálisan meddig lehet fokozni a jelen évtized megújuló energia célját úgy, hogy közben fennmaradjon az ellátásbiztonság és az áramrendszer egyensúlya? Mekkora lehetőségek rejlenek az energiahatékonyság javításában 2030-ig? Hogyan lehet elérni a 2030-as klíma-ambíciót úgy, hogy a korábbi tervek szerint a feladat elvégzésében oroszlánrészt kapó Paks-II. abban az évben még nem áll rendelkezésre? Milyen válaszokat adjon Magyarország az Európai Bizottság energia-és klímapolitikai ajánlásaira? A Green Policy Center ezen kérdéseknek járt utána.

Javaslatcsomag a 2030-as klímacélok eléréséhez

Javaslatcsomag a 2030-as klímacélok eléréséhez

A MIRROR projekt célja, hogy tényeken és hatásvizsgálaton alapuló szakpolitikai javaslatokat dolgozzon ki a klímapolitika területén, tagállamonként, illetve hogy bemutassa ezeket a kormányzati döntéshozók és a társadalom számára. Alább projekt keretében készült szakpolitikai javaslataink érhetők el.