Nagyobb a füstje, mint a lángja: a Kormány rövidtávú, az energiaválság enyhítése érdekében szeptember 8-án bejelentett intézkedéseinek értékelése
09.12.2022
Szerző: Koczóh Levente András

Az elmúlt bő egy évben, különösen az orosz-ukrán háború kezdetét követően elszabadult energiaárak komoly kihívás elé állították a Kormányt, a magyarországi vállalkozásokat és intézményeket, majd a rezsicsökkentés szabályainak kényszerű átalakítása után a lakosság egy részét is. A 2022. szeptember 8-i Kormányinfón újabb intézkedések kerültek bejelentésre. Ezek tartalmaznak előremutató elemeket, de nem mindenkinek adnak okot az örömre. A valódi, hosszú távú megoldásnak továbbra is egy átfogó épületenergetikai program lenne, mind a lakosság számára, mind a közszférában. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a lehetséges hatásokat, különösen klímavédelmi szempontból.


  • Az állam saját gázfogyasztásának csökkentése

A bejelentés szerint a Kormány saját magán kezdi a spórolást azzal, hogy az állami fenntartású szerveknél, cégeknél, intézményeknél (kivéve a kórházakat és a szociális intézményeket) 25%-os gázfogyasztás-csökkentést írnak elő és maximalizálják a téli fűtési hőmérsékletet 18 °C-on. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint ezzel 200 millió köbmétert gáz lehet megspórolni (ez nagyjából 115 ezer átlagos háztartás éves fogyasztásának felel meg – összehasonlításként: 2020-ban az ország teljes gázfogyasztása 10,44 milliárd m3 volt, amiből a lakosság nagyjából 4 milliárd m3-t használt fel). A pontos intézkedéseket a minisztériumoknak a következő két hétben kell összeállítaniuk az alájuk tartozó szervezeti egységek tekintetében.

Az intézkedés nem terjed ki az önkormányzatokra, azok cégeire és intézményeire. Ugyanakkor az önkormányzatok anyagi helyzete sem jobb, mint a központi költségvetésé, egyes esetekben kifejezetten rosszabb. Így továbbra is kihívás elé állítja őket a magas gázszámla és nekik is erőteljes spórolásba kell kezdeniük. Gulyás Gergely végszükség esetére a hitelfelvétel engedélyezését vagy állami beavatkozást említett, hogy az alapszolgáltatások minden körülmények között fennmaradjanak.

Értékelés:

Az állami és önkormányzati intézményeknek a jelenlegi anyagi helyzetben nincs lehetőségük beruházni az energiarendszerükbe a közelgő tél előtt. Bár egyes középületekben történtek energetikai felújítások az elmúlt években uniós forrásokból, ez a teljes állomány méretéhez képest messze nem volt elégséges. Ahol nincs más, már rendelkezésre álló fűtési alternatíva, csak a földgáz – márpedig az esetek túlnyomó részében nincs -, ott az egyetlen megoldás a fűtés letekerése és a melegvíz kikapcsolása. A 25%-os gázmegtakarításhoz ezeken a helyeken a melegvíz kikapcsolása mellett is nagyjából 3 °C-kal kellene lejjebb venni a hőmérsékletet. Ha pedig nem korlátozzák a melegvizet, vagy ha azt eleve árammal termelik, akkor a földgáz-fogyasztás ekkora csökkentéséhez 4-5 °C-kal kell csökkenteni a fűtési hőmérsékletet. A 18 °C-os fűtési hőmérséklet tehát gázfelhasználás szempontjából reális elvárás, ha 25%-os megtakarítást szeretnének elérni.

Az elhangzottakból egyelőre úgy tűnik, hogy a Kormány ragaszkodik a személyes jelenléthez a munkavégzés során. Pedig ebben a helyzetben az alulfűtött épületekben való tartózkodás helyett ésszerű megoldás lenne heti 1-2 nap távmunka, távoktatás bevezetése a közszférában. Nincs racionális magyarázata annak, hogy miért elengedhetetlen a személyes jelenlét valamennyi dolgozó számára. Ez egyes munkakörökben érthető, mindenkire vonatkoztatva nem. E napokon az üres épületeket elegendő lenne 10 °C-on tartani, az így megspórolt földgáz pedig a többi napon magasabb fűtési hőfokot tenne lehetővé.  Érdemes lehet akár annak az egyházi iskolának a példáját is megfontolni, amelyben, amíg jó idő van, szombaton is tanítanak, és cserébe hosszabb lesz a téli szünet.  Bár ez utóbbi megoldás számos gyakorlati kérdést is felvet, pl. ha a szülőnek munkába kell mennie a hosszabb téli szünet alatt is, akkor az otthont és az irodát is fűteni kell.

A Kormányinfón az is elhangzott, hogy nem lehetetlen, hogy egyes állami vagy önkormányzati intézmények, pl. múzeumok be is fognak zárni télire. Kérdés, hogy a 25%-ot egyenként vagy összesen kell elérni, azaz a bezáró létesítmények többlet-spórolását más intézmény felhasználhatja-e.

Meglepő ugyanakkor, hogy a kormányzat nem írt elő gázfogyasztás-csökkentési célú hűtési hőfok-korlátozást az üzleti épületekre, pl. bevásárlóközpontokra. Elképzelhető, hogy abban bíznak, hogy a magas gázár egyébként is kikényszeríti a racionalizálást ezen szereplőkből. 

A gázfogyasztás csökkentése klímavédelmi szempontból mindenképp előremutató, még ha nem is szerencsés, hogy az ezúttal a komfort ilyen nagyfokú csökkenése útján valósul meg. Ez utóbbi tekintetben különösen érdekes lesz az iskolák – és ha az önkormányzatok is hasonló lépésekre kényszerülnének, az óvodák, bölcsődék – helyzete. Hosszabb távon mindenképpen az épületek energiahatékonyságának javítása és zöld fűtési rendszer kiépítése lenne az előremutató megoldás, nem csak klímavédelmi, egészségügyi és szociális, hanem a magas energiaárak melletti gyors megtérülés szempontjából anyagilag nézve is. A tervezett átépítésekkel elkerülhető, hogy a társadalmat a jövőben a mostanihoz hasonló sokkok érjék.

  • Tűzifa- és barnaszén-program

A Kormány hatósági áron biztosít minden háztartásnak 10 köbméter rönkfát az állami erdőgazdaságokból. Emellett lehetővé teszik a barnakőszén kitermelésének jelentős bővítését (50 ezer tonnáról 280 ezer tonnára nőne a hazai külszíni fejtés), valamint exporttilalmat vezetnek be e termékre.

Értékelés:

Általánosságban, a „földgáz helyett fűtsünk szénnel vagy tüzifával” jellegű megoldások olyan épületekben működnek, ahol a gázkazán mellett van vegyes tüzelésű kazán, kályha is, vagy most gyorsan beépítenek egyet (utóbbira meg is szaladt a kereslet, megnövelve a várólistákat). Ahol nincs meg az infrastruktúra a szén- vagy fatüzeléshez, ott hiába a politikai szándék és az olcsóbbá tett tüzelőanyag, az nem megoldható – legyen szó akár iskolákról, akár magánházakról.

Például, a társasházak esetén elenyésző a másodlagos fűtési rendszerrel rendelkező épületek aránya. Ugyanakkor sok, főként vidéki családi ház (a kategória 20-30%-a) esetén rendelkezésre áll vegyestüzelésű kazán, mint másodlagos fűtés. Így elképzelhető, hogy több százezer háztartásban meg fog nőni a fa-, lignit, barnaszén-, feketeszén-égetés – legalábbis addig a mértékig, ameddig biztonsággal alá kerülnek az átlagfogyasztásnak, ami fölött a rezsicsökkentés már nem vonatkozik. Ez az új kormányzati programtól függetlenül is megtörténik, mert az átlagfogyasztás feletti gázár olyan magas, hogy ezen tüzelőanyagok kormányzati támogatása nélkül is megérné fáradni a mindennapi begyújtással.

Ezeknek a háztartásoknak, illetve azoknak, akiknél eddig is a szén- vagy fatüzelés volt az egyetlen fűtési mód, a tüzifa- és barnaszén-program a költségek limitálásában segít, valamint az (egyébként illegális és veszélyes) házi szemétégetést váltja ki.

A barnakőszén, mint fosszilis energiaforrás használatának felfuttatása az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások támogatása helyett környezetvédelmi, levegőminőségi szempontokból sem szerencsés, illetve a lakosságot is a nem hatékony fűtési formák felé löki, amelyből középtávon még nehezebb lesz továbblépni. Ugyanakkor az is kérdéses, hogy valóban lesz-e több hazai barnaszén a piacon. A barnaszén-kitermelés Magyarországon igen minimális, a kapacitásokat a rendszerváltás után vagy már hamarabb leépítették. Jelenleg nem az engedély hiánya a kitermelés korlátja, hanem a bányászok, bányagépek nem állnak már rendelkezésre.

A tűzifa viszont megújuló energiaforrás, amennyiben fenntartható módon termelték ki (azaz gondoskodnak a faállomány megfelelő pótlásáról). Az energiatartalma és a levegőminőség miatt is fontos, hogy égetés előtt kellően kiszáradjon. E tekintetben emlékezhetünk a Kormány tűzifa-rendelete kavarta augusztusi vitákra (ld. itt és itt). Ezért a tüzifa-program környezetvédelmi megítélése attól függ majd, hogy az igény a gyakorlatban milyen fával kerül kielégítésre, és milyen típusú fűtést vált ki.

Valószínűleg most jön el az az idő, amikor a már említett augusztusi kormányrendelet és miniszteri utasítás alkalmazását élesítik. Azaz, az extra igények kiszolgálása érdekében megkezdődhez az akácok és az ültetett erdők fokozott kitermelése, védett és nem védett területen is. A hatósági árral kiszolgált kereslet eltűnik a piacról, de a piaci árú tűzifa árának szinten tartásában a magán-erdőgazdaságok többlet fakitermelésének lesz szerepe.

Összességében tehát azt látjuk, hogy a tűzifa- és barnaszén-program csak a lakosság egy részének fog – elsősorban nem ellátás-biztonsági, hanem anyagi – segítséget nyújtani. Az érintettek számára ez komoly könnyebbséget jelenthet. Ugyanakkor környezeti szempontból megfizethetjük az árát, főként a levegőminőségben.

  • Távhő mérhetővé tételét célzó program, split klíma

Elhangzott, hogy a távhő-fogyasztásmérővel nem rendelkező lakásokat a következő 5 évben mérővel szerelik fel. Ennek műszakilag akkor van értelme, ha együtt jár a radiátorok szabályozhatóvá tételével, azaz a lakó nem csak látja, hogy mennyit fogyaszt, de befolyásolni is tudja azt. Ebben jelentős energiafogyasztás-csökkentési potenciál lehet, egy fontos és hiánypótló előrelépés.

Gulyás Gergely a split klíma telepítését ajánlotta a fűtési költségek csökkentésére. Ez a hozzá igen hasonló, csak még hatékonyabb levegő-levegő hőszivattyúval együtt valóban egy kedvező alternatíva, mind a pénztárcánknak (a hatékonyabbakhoz igényelhető a még a rezsicsökkentésnél is olcsóbb H-tarifa), mind a környezetnek. Azonban egy ilyen rendszer kiépítése nem megvalósítható a legnagyobb kihívásokkal szembesülő energiaszegény háztartások számára megfelelő állami támogatási programok nélkül.


Kapcsolódó bejegyzések

 

A spanyol-belga-magyar elnökségi trió prioritásai zöld szemmel

A spanyol-belga-magyar elnökségi trió prioritásai zöld szemmel

Az európai és magyar sajtóban legutóbb a nemzeti parlamenti választások kapcsán olvashattunk többet Spanyolországról, azonban nem csak ez adhat okot érdeklődésre. Az ország július elsejével vette át az Európai Unió soros elnökségi tisztségét. Ez magyar szempontból amiatt is érdekes, mert ezzel megkezdődött a spanyol-belga-magyar 18 hónapos elnökségi trió első szemesztere. Mire számíthatunk zöldpolitikai szempontokból a magyar elnökségben 2024-ben kicsúcsosodó programban?

2040-es uniós klímacél: meddig terjed a globális méltányosság?

2040-es uniós klímacél: meddig terjed a globális méltányosság?

Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Európai Tudományos Tanácsadó Testület 2023. június 15-én közzétette tanulmányát az EU előkészítés alatt álló 2040-es klímacéljára vonatkozóan, amelyben a még megengedhető globális kibocsátásokból való méltányos EU részesedésre hivatkozva a vártnál jóval erőteljesebb emisszió-csökkentési célra tettek javaslatot. Az alábbiakban a Green Policy Center szakmai gyorselemzése mutatja be az ajánlás tartalmát és jelentőségét.