SZAKMAI TAPASZTALAT, ZÖLD GONDOLATOK

Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk klímapolitikai és fenntarthatósági tanácsadásban és stratégiaalkotásban a köz- és magánszférában egyaránt. Részt vettünk hazai és nemzetközi stratégiák, cselekvési tervek, jogszabályok és projektek megalkotásában, értékelésében. Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezünk mind a magyar, mind a nemzetközi fenntarthatósággal foglalkozó szervezetek és szakemberek körében, így a felmerülő környezeti kihívásokra megalapozott és sokszínű megoldásokat tudunk kínálni. 

ISMERJE MEG EDDIGI MUNKÁINKAT!

  PÁLYÁZATÍRÁS, -ÉRTÉKELÉS

LIFE környezetvédelmi pályázati koncepció kidolgozása

A projekt célja olyan rendszer kidolgozása és bevezetése, amely alkalmas a mezőgazdasági művelés alatt álló szőlőtermesztő területek öntözőrendszereinek életciklus alapú erőforráshatékonyságát és ökológiai szolgáltatási színvonalát jelentősen növelni precíziós smart technológiák alkalmazásával az EU arid és szemiarid övezeteiben.

Pályázati anyagok értékelése

A Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás programhoz kapcsolódó Támogatási Felhívásban meghatározott pályázói kör által benyújtott támogatási kérelmek szakmai értékelésére és tanácsadási tevékenység elvégzésére irányuló beszerzési eljárás során. Szakértőink a Nyugat-Balkáni Zöld Központ eddigi mind az 5 pályázati felhívására beérkező kérelmek elbírálásában részt vettek, amelynek során több, mint 30 projektet értékeltek.

  TANULMÁNY
Döntéselőkészítő tanulmány előkészítése zöld közbeszerzések témájában

A tanulmány fő iránya az európai és hazai zöld közbeszerzési jogrendszer és szabályozási környezet bemutatása, majd elsődlegesen az Európai Bizottság GPP zöld közbeszerzési kritériumok (Green Public Procurement criteria) hazai alkalmazhatóságának vizsgálata, különösen jármű beszerzések és építések területen.

Győr-Moson-Sopron Megye területi és környezeti hatásvizsgálat készítése

Területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) és környezeti hatásvizsgálatok készítése az aktualizált/felülvizsgált Győr-Moson- Sopron Megye Területfejlesztési Koncepcióhoz és a 2021-2027 közötti időszakra szóló Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Programhoz kapcsolódóan.

Klímasemlegesség az Energiaközösségben – hajtóerők és szakpolitikai javaslatok tanulmány

Egyre több ország jelenti be a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi ígéreteit, és a nyugat-balkáni országok a Szófiai Nyilatkozat elfogadásával már elkötelezték magukat e cél mellett, azonban a konkrét hosszú távú cselekvési terveiket még ki kell dolgozni. A Green Policy Center tanulmánya ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hosszú távú stratégiákat felállítani az Energiaközösség klímasemleges jövőjének elérése érdekében. További információ.

"A klímaambíció a kibocsátási számokon túl: Az előrehaladás értékelése országokon és ágazatokon belül" című tanulmány

Szakértőink részt vettek a „A klímaambíció a kibocsátási számokon túl: Az előrehaladás értékelése országokon és ágazatokon belül” című tanulmány magyarországra vonatkozó részeinek előkészítésében. További információk.

Magyar-szerb hidrogéngazdasági együttműködési lehetőségek döntéselőkészítő anyag

A Magyar-szerb hidrogéngazdasági együttműködési lehetőségeket megvizsgáló és bemutató döntéselőkészítő háttéranyag összeállítása, kitérve a stratégiai és szakpolitikai keretekre; alkalmazhatóság területeire a gazdaságosság figyelembevételével; a Nyugat-Balkán és Szerbia státuszának bemutatásával, valamint javaslatok megfogalmazása a magyar-szerb együttműködésre (stratégia, akcióterv kialakítása, szabályozói környezet, K+F terület, szakmai együttműködés stb.).

Összefoglaló a nyugat-balkáni régió magyar cégek számára releváns projektlehetőségeiről

A dokumentum célja egy folyamatosan frissíthető adatbázis összeállításának megalapozása a Nyugat-Balkáni Zöld Központ számára, annak célországaiban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) felmerülő, a magyar cégek számára leginkább releváns zöld szubszektorális projekt lehetőségekről.

Az EU Erdészeti Rendelet erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásait feltáró tanulmány készítése

A tanulmány célja az EU Erdészeti Rendelet hatásainak feltárása az európai erdei ökosztisztémákra, külön kitérve arra, hogy érinti azok ellenálló- és alkalmazkodási képességét a klímaváltozás negatív hatásaihoz.

A Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelmi ösztönzőrendszerre vonatkozó javaslatának elemzése

A Magyar Természetvédők Szövetsége felkérésére elemzést készítettünk az éghajlatvédelmi ösztönzőrendszerre vonatkozó javaslatuk gyakorlati alkalmazhatóságáról, továbbfejlesztési lehetőségeiről.

  RENDEZVÉNY

Közép-Európai Fenntartható Pénzügyi Csúcs 2021

Az ISFC más hasonló gondolkodású szervezetekkel együtt 15 panelből álló többnapos online csúcsot tartott, amelyek a fenntartható pénzügyi témák széles skálájára összpontosítottak, mint például az EU taxonómiája, az európai zöld megállapodás, a fenntartható innováció, az ESG, a banki fenntarthatóság jelentések, stb. A Green Policy Center társzervezőként vett részt a konferencia szervezésében és lebonyolításában. További információk.

Klímasemlegesség Magyarország 2050 Konferencia 2021

A Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia 2021 apropóját a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény 2020. június 3-i elfogadása szolgáltatja, amely kitűzte a magyar 2050-es klímasemlegességi célt. A Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia fő célközönsége elsősorban az igazságos klímasemleges átmenet gazdasági és társadalmi kulcsszereplői Magyarországon, azonban az egynapos esemény a legszélesebb nyilvánosság számára is releváns üzeneteket kíván közvetíteni. További információk.

Közép-Európai Fenntartható Pénzügyi Csúcs 2022

A Közép-Európai Fenntartható Pénzügyi Csúcsot hasonlóan gondolkodó szervezetek rendezik a régióban, amelynek keretében meghívtunk döntéshozókat a magánszektorból, bankokból, a kormányzatból és különféle szakértők segítségével beszéltük át hogyan lehet a fenntartható finanszírozás adta lehetőségeket kihasználni régiónkban. A Green Policy Center társzervezőként vett részt a konferencia szervezésében és lebonyolításában. További információk.

Klímasemlegesség Magyarország 2050 Konferencia 2022

Green Policy Center 2022-ben is megszervezte a Klímasemleges Magyarország 2050 Konferenciát. A konferencia célja a 2050-es klímasemlegességi cél társadalmi, gazdasági és politikai konszenzusának erősítése, az igazságos átmenet legfontosabb kérdéseinek megvitatása és a különböző érintett felek közötti rendszeres párbeszéd kialakításához való hozzájárulás.
Az eseményen a következő témákkal vártuk a résztvevőket:
◾ Az orosz-ukrán háború hatása a magyar energiapolitika jövőjére
◾ A hazai ipar klímasemleges átalakulásának perspektívái
◾ Zöld munkahelyek az igazságos átmenet támogatására
◾ Szakmai javaslatok előkészítése Magyarország klímapolitikájának jövőjéről

További információk.

Közép-Európai Fenntartható Pénzügyi Csúcs 2023

A Közép-Európai Fenntartható Pénzügyi Csúcsot hasonlóan gondolkodó szervezetek rendezik a régióban, amelynek keretében meghívtunk döntéshozókat a magánszektorból, bankokból, a kormányzatból és különféle szakértők segítségével beszéltük át hogyan lehet a fenntartható finanszírozás adta lehetőségeket kihasználni régiónkban. A Green Policy Center társzervezőként vett részt a konferencia szervezésében és lebonyolításában. További információk.

Klímasemlegesség Magyarország 2050 Konferencia 2023

Green Policy Center 2023-ban is megszervezte a Klímasemleges Magyarország 2050 Konferenciát. A konferencia célja a 2050-es klímasemlegességi cél társadalmi, gazdasági és politikai konszenzusának erősítése, az igazságos átmenet legfontosabb kérdéseinek megvitatása és a különböző érintett felek közötti rendszeres párbeszéd kialakításához való hozzájárulás.
Az eseményen idén gazdasági, környezeti, társadalmi tévhiteket próbáltunk eloszlatni a meghívott előadóinkkal és a résztvevők bevonásával.

További információk

  SZAKPOLITIKAI TANÁCSADÁS

A cseh soros EU Tanácsi Elnökség szakmai támogatása

Szakértőink részt vesznek a 2022. második felében esedékes cseh soros EU Tanácsi Elnökség nemzetközi klímapolitikai feladatainak ellátására való felkészülésben, illetve a cseh elnökség lebonyolításában, különösképpen az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye alatti kibocsátás-csökkentési, illetve az EU Erőfeszítésmegosztási Rendeletének (ESR) felülvizsgálatát érintő tárgyalások során.

Zöld közvélemény-kutatás a 2022-es parlamenti választásokra készülve

Annak érdekében, hogy a választáson induló pártok és jelöltek tisztában legyenek a választók zöld attitűdjével, a Green Policy Center megbízásából a Závecz Research készített egy reprezentatív közvéleménykutatást, amely az országgyűlési választások előtt vizsgálta a zöld attitűdöket a bizonytalan választók körében. További információk.

  PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS

Project Mirror

A Green Policy Center jelen projekt keretében megvizsgálja a Fit for 55 uniós klímapolitikai javaslatcsomag hazai bevezetésének lehetséges pályáit, amelynek mentén javaslatokat fogalmaz meg a magyar Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt intézkedések felülvizsgálatára. További információk elérhetők itt.

Klímasemleges Bankolás

Új projektet indított a Green Policy Center annak érdekében, hogy elősegítse a hazai bankok portfoliójának fokozatos klímasemlegessé tételét, mind a kínálati oldalon megismertetve a bankokat a klímasemleges bankolási lehetőségekkel, mind a keresleti oldalon a társadalmi tudatosság növelésével. További információk elérhetők itt.

Klímaváltozás és Biztonság Magyarországon

A „Klíma és Biztonság” projekt célja, hogy elősegítsük a téma megjelenítését a hazai közbeszédben, meginduljon aszakmai párbeszéd és rendelkezésre álljanak a megfelelő szakmai anyagok a továbblépéshez. A projekt eredményeként egy zárókonferencia kerül megrendezésre, egy kötet kerül kiadásra az eredmények rögzítésére és disszeminációjára, valamint egy javaslatcsomag kerül előállításra a releváns stakeholderek (HM, EM, Katasztrófavédelem, stb.) részére.