Globális problémákra globális együttműködés nemzetállami és regionális válaszokra építve – gondolataink Ferenc pápa harmadik enciklikájával összefüggésben
10.14.2020
Szerző: Green Policy Center

Október 3-án, Assisiben írta alá Ferenc pápa harmadik, „Mindannyian testvérek” (olaszul Fratelli Tutti) című enciklikáját, amiben gyors nemzetközi együttműködést sürget és célja világméretű társadalmi barátság kialakítása a Covid-19 járvány közepette. Alább olvashatók a Green Policy Center gondolatai az enciklikáról.

A 8 fejezetből álló dokumentum egyik kiemelkedő üzenete, hogy a COVID-19-járvány időszaka is rávilágított, az emberi testvériség, szolidaritás és a teremtett világ gondozása vezethet el a békéhez és fejlődéshez. Az enciklika számba veszi a kihívásokat és radikális lépésekre ösztönöz a bezárkózó világban. Külön kiemeli a közjó iránti közönyt és a leselejtezés problémáját, amiben nem csupán ételt és tárgyakat dobunk ki, de a Szentatya szavai szerint embereket is. A kiközösítés, magányba kényszerítés pedig hatalmas károkat okoz. Ezekre alapozva a pápa ösztönöz a személyes érdekeken és előítéleteken való túllépésre, nyitottságra, a szeretetvezérelt, mások javát kereső viselkedésre és a társadalmi integrációra, valamint a kultúrák közötti párbeszédre a „rövidlátó, szélsőséges, sértődött és agresszív” nacionalizmushoz képest. A világgazdaságról szólva a Szentatya a munka védelmét szem előtt tartó, olyan megközelítést sürget, ami figyelembe veszi, hogy a szabadpiaci logika, a piac önmagában nem old meg minden problémát, különösen nem oldja meg az egyenlőtlenséget. Egy proaktív gazdaságpolitikára sarkall, ami az üzleti kreativitást és a produktív sokszínűséget támogatja és az emberi méltóságot helyezi a középpontba.

A Green Policy Center munkatársaiként mi is hisszük, hogy a társadalmi párbeszéd, az előítéleteken túllépő nyitottság elengedhetetlenül fontos. Úgy véljük, hogy az éghajlatváltozás által támasztott kihívásokra is globális cselekvéssel adható eredményes válasz, ami ugyanakkor nemzetállami és regionális válaszok összességének eredménye. Ezzel összhangban szakmai műhelyünk egy tanulmány publikálását tervezi a hónap folyamán. A világjárvány közepette kiemelten fontosnak tartjuk az együttműködést, a pápai gondolatokkal összhangban a munka védelmét. Úgy gondoljuk, a szolidaritás és kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd elengedhetetlen annak érdekében, hogy a 2050-es klímasemlegesség valósággá váljon. Ezzel összhangban indította útjára szakmai műhelyünk 2020. szeptemberében tanulmánysorozatát, amely célja a társadalmi párbeszéd ösztönzése az említett cél elérése érdekében.

Hatékony klímapolitika azt támogató külkereskedelempolitikával érhető el, így egyetértünk abban is, hogy a gazdaságnak a társadalmi jóllétet kell szolgálnia fenntartható módon, a környezetvédelem szempontjait is a lehető legnagyobb mértékben szem előtt tartva. Ehhez pedig a jelenlegi piaci működés reformjára is mindenképp szükség van, ami magában foglalja a hagyományos, szennyező ágazatok helyett a jövő zöld ágazataiba történő befektetést, a körforgásos gazdaságra történő átállás és a digitalizáció fokozását és a fenntarthatóbb, egészségesebb életmódra történő mielőbbi átállást. Ehhez jó kiindulási alapot adhat a nemrég bemutatott Európai Zöld Megállapodás, azonban fontos, hogy a célok megfelelő forrásokkal és arányos teherviseléssel, szolidáris megközelítéssel társuljanak a társadalmilag igazságos átmenet megvalósítása érdekében.

Kapcsolódó bejegyzések

 

Magyarország Első Klímaalkalmazkodási Előrehaladási Jelentése

Magyarország Első Klímaalkalmazkodási Előrehaladási Jelentése

„A kibocsátás-csökkentéssel ellentétben az alkalmazkodás szinte kizárólag a saját érdekünk, más országok javát csak közvetve szolgálja. Ennek megfelelően senki sem fogja rajtunk „számonkérni”, ha elmulasztjuk a szükséges intézkedéseket, viszont a következmények minket sújtanak.” – nyit a Green Policy Center új jelentése, amelyben az elérhető nemzeti és helyi stratégiák, különféle adatok elemzésével grafikus formában igyekszik helyzetképet adni a hazánkat negatívan érintő klímaváltozási hatásokról.

A spanyol-belga-magyar elnökségi trió prioritásai zöld szemmel

A spanyol-belga-magyar elnökségi trió prioritásai zöld szemmel

Az európai és magyar sajtóban legutóbb a nemzeti parlamenti választások kapcsán olvashattunk többet Spanyolországról, azonban nem csak ez adhat okot érdeklődésre. Az ország július elsejével vette át az Európai Unió soros elnökségi tisztségét. Ez magyar szempontból amiatt is érdekes, mert ezzel megkezdődött a spanyol-belga-magyar 18 hónapos elnökségi trió első szemesztere. Mire számíthatunk zöldpolitikai szempontokból a magyar elnökségben 2024-ben kicsúcsosodó programban?