GREEN POLICY CENTER

A MAGYAR ZÖLDPOLITIKAI

KÖZPONT.

A Green Policy Center magyar klímapolitikai szakmai műhely
azért jött létre, hogy tudományosan megalapozott
információk mentén, kiegyensúlyozottan, őszintén és
párthovatartozástól függetlenül foglalkozzon a
klímaváltozással, és egyéb halasztást nem tűrő
zöldpolitikai kérdésekkel.

GREEN POLICY CENTER

MAGYARORSZÁG HARMADIK KLÍMASEMLEGESSÉGI
ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE

Magyarország Harmadik Klímasemlegességi Előrehaladási Jelentése
a 2021 és 2022 közti különféle kibocsájtási trendek
bemutatására tesz kísérletet tárgyszerűen, ezáltal
informálva a döntéshozókat és tágabb értelemben
az egész társadalmat.

GREEN POLICY CENTER

MAGYARORSZÁG ELSŐ KLÍMAALKALMAZKODÁSI
ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE

Arra tettünk kísérletet, hogy az éghajlatváltozási szakpolitikák
másik nagy területét, az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz
történő alkalmazkodás folyamatát is nyomon kövessük
Magyarország esetében.

GREEN POLICY CENTER

KLÍMASEMLEGES BANKI FINANSZÍROZÁS

Kézikönyv a hitelintézeti portfóliók dekarbonizációjához

A Green Policy Center egy praktikus, gyakorlati példákkal
tarkított kézikönyvvel igyekszik hozzájárulni a
hazai bankszektor zöldítéséhez.

GREEN POLICY CENTER

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS BIZTONSÁG

Áttekintettük és értékeltük azokat a környezeti kihívásokat, amelyek
kezelésére hazánk jelenleg még nem készült fel megfelelően, vagy
amelyek közép- és/vagy hosszútávon kihívásokká válhatnak,
amennyiben nem teszünk ellenük időben.

Munkáink

Partnerek